Samo pisanie prac, głównie ze względu na dostępne różne rodzaje pomocy nie sprawia studentom większych problemów. Należy, jednak liczyć się z tym, że pracę trzeba nie tylko napisać, ale również się jej nauczyć, co niestety jest już bardziej kłopotliwe.

Ogólnie rzecz biorąc pisanie prac samodzielnie jest bardzo efektowne właśnie ze względu na naukę. Pisząc i zdobywając konieczne informacje samodzielnie automatycznie zapoznajemy się z materiałem a co za tym idzie później mniej trudności sprawia jego nauczenie. Niestety otrzymanie gotowej nie uprasza nam przygotowania do obrony w takim stopniu jak moglibyśmy się tego spodziewać. Nierzadko zdarza się, że osoby, które pracę kupiły nie potrafią poradzić sobie z wytłumaczeniem niektórych, znajdujących się w niej zagadnień.